مجامع اسلامي ايرانيان

فروردین 1393     نصرالله نجات بخش : تقابل دکترین ولایت فقیه با مطالبات اساسی مردم ایران - 18 جمعبندیِ باز شناسی پدیده ولایت فقیه و راهیافت نجات از آن فروردین 1393     جمال صفری : "کشتاردر مسجد گوهر شاد، بهلول، کشف حجاب، صدیقه دولت آبادی و جنبش زنان (3) قسمت اول 26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و یکمین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق فروردین 1393     ژاله وفا : مقایسه ویژ گی های قراردادهای نفتی بیع متقابل و قرارداد های جدید -2 اسفند 1392     : بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت 8 مارس ، روز جهانی زن اسفند 1392     نصرالله نجات بخش : تقابل دکترین ولایت فقیه با مطالبات اساسی مردم ایران - 17 ادامه حاکمیت ولایت تا کی؟ راه حل در کجا ؟ اسفند 1392     جمال صفری : "کشتاردر مسجد گوهر شاد، بهلول، کشف حجاب، صدیقه دولت آبادی و جنبش زنان (1) قسمت اول 26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و یکمین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق اسفند 1392     ژاله وفا : بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش مردم ایران و جنبش مردم اوکراین اسفند 1392     جهانگیر گلزار : نقش زنان در تحول جامعه ایران بهمن 1392     نصرالله نجات بخش : تقابل دکترین ولایت فقیه با مطالبات اساسی مردم ایران - 16 نهم دی نخ نما شدن طرفداری از ولایت!؟ بهمن 1392     جمال صفری : "تجدّد ، اصلاحات و توسعه در دوران پهلوی اوّل (4 ) بخش اول بهمن 1392     جهانگیر گلزار : زندگی در قدرتمداری و یا زیست در رشد و حقوق مداری؟ آبان 1392     نصرالله نجات بخش : تقابل دکترین ولایت فقیه با مطالبات اساسی مردم ایران - 15 سه ویژگی گفتگوهای ژنو ؟ منشور شهروندی ولایت فقیه ! آبان 1392     جمال صفری : " تجدّد ، اصلاحات و توسعه در دوران پهلوی اوّل (1) بخش اول آبان 1392     علی شفیعی : "روانشناسی اعتماد بنفس 5 اعتماد بنفس و مقایسه های اجتماعی آبان 1392     مهران مصطفوی : " زوایای پنهان راکتور آب سنگین اراک آبان 1392     ژاله وفا : " دغدغه های وجدان در باب مظلومیت جنبش ۸۸ و میر حسین موسوی آبان 1392     نصرالله نجات بخش : تقابل دکترین ولایت فقیه با مطالبات اساسی مردم ایران - 14 !! افزایش سرکوب و اعدام ها برای چیست ؟ امید برای چه کسانی ؟ اعتدال در کجا ؟ آبان 1392     جمال صفری : " قشقائی ها و نهضت ملّی ایران ۱ آبان 1392     علی شفیعی : "روانشناسی اعتماد بنفس 3 آبان 1392     ژاله وفا : " بررسی ضربات قانون هدفمندی یارانه ها بر پیکره تولید کشور2 آبان 1392     :پیام مجامع اسلامی ایرانیان بمناسبت پانزدهمین سالگرد قتلهای زنجیره ای آبان 1392     نصرالله نجات بخش : تقابل دکترین ولایت فقیه با مطالبات اساسی مردم ایران - 13 !! خامنه ای و بن بست ساختاری!؟ غرب و بن بست منافع !؟ چالش های داخلی ؟ آبان 1392     جمال صفری : " مدرس نماد استقامت در سختیها (2) بخش اول آبان 1392     علی شفیعی : "روانشناسی اعتماد بنفس آبان 1392     مهران مصطفوی : "سياست اتمی، گناه اوليه و راه حلی ممکن مهر 1392     نصرالله نجات بخش : تقابل دکترین ولایت فقیه با مطالبات اساسی مردم ایران - 12 !! مشروعیت حکومت با خدا نیست؟ مهر 1392     جمال صفری : " مخالفت مصدّق با فروغی و وثوق الدوله در حکومت مستوفی الممالک-بخش اول مهر 1392     هادی قدسی : "مردمی به خواب گران فرو رفت مهر 1392     :بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت بیست و پنجمین سال کشتار زندانیان سیاسی عقیدتی در سال شصت و هفت شهریور 1392     جمال صفری : " محمد علی فروغی اولین رئیس وزرای دوران سلطنت پهلوی بخش اول شهریور 1392     ژاله وفا : " مسکن اقتصادی کارساز نیست مرداد 1392     :بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در محکومیت حمله جنایتکارانه در کمپ اشرف شهریور 1392     نصرالله نجات بخش : تقابل دکترین ولایت فقیه با مطالبات اساسی مردم ایران - 11 قانون اساسی بدون امضای ولی فقیه «کاغذ‌پاره‌ای» بیش نیست !! روحانی نه می تواند و نه می خواهد !؟ شهریور 1392     جمال صفری : " تاجگذاری رضا خان بخش اول سالگرد تولّد دکترمحمّدمصدّ ق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (84)‏ شهریور 1392     هادی قدسی : "یادآوری مسبب اصلی نابسامانی ها در کشور، سلطه گرانند یا حکام لامذهبی که به نام اسلام حکومت می کنند؟ مرداد 1392     نصرالله نجات بخش : تقابل مطالبات حیاتی مردم با دکترین ولایت فقیه- 10 روحانی می خواهد؟ روحانی می تواند؟؟ مرداد 1392     جمال صفری : " انقراض سلسلۀ قاجاریه و تشکیل سلسلۀ پهلوی ( 3) بخش اول تیر 1392     جمال صفری : " انقراض سلسلۀ قاجاریه و تشکیل سلسلۀ پهلوی ( 2) بخش اول تیر 1392     ج.پاکنژاد : " با وجود مافیای نظامی – مالی،آیا حسن روحانی با سابقه ای که دارد میخواهد و یا میتواند فضای باز ایجاد کند؟ تیر 1392     نصرالله نجات بخش : گرد و غبار نمایش انتخابات خوابید! 9 تقابل مطالبات با دکترین ولایت فقیه تیر 1392     جمال صفری : " انقراض سلسلۀ قاجاریه و تشکیل سلسلۀ پهلوی قسمت اول خرداد 1392     ج.پاکنژاد : " چماق ولایت در مقام وزارت خرداد 1392     : " بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان بمناسبت سالگرد کودتای خونبار ضد مردمی در 30 خرداد 1360 خرداد 1392     : " بیانیه مجمع اسلامی ایرانیان شهر کلن در باره "انتخابات" : مردم ایران، وارد مضحکه انتخابات فرمایشی و انتصابی رژیم ضد ایران و ایرانی نگردید خرداد 1392     هادی قدسی : " او پوزیسیون قلّابی خرداد 1392     : " بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان ‏ در تحریم یازدهمین «انتخابات» ریاست جمهوری خرداد 1392     ج.پاکنژاد : " انتخابات "، نقش مافیای نظامی – مالی ومسئولیت هاشمی رفسنجانی درشکل گیری آن خرداد 1392     نصرالله نجات بخش : نمایش انتخابات تعیین تکلیف شد - 8 چه ضرورتی دستگاه ولایت را مجبور به حذف استوانه نظام کرد؟! جنبش تحریم فعال فرا می رسد خرداد 1392     جمال صفری : " گزارش های محرمانۀ لورن به چمبرلین" و حقه‌اي كه رضاخان براي بلواي نان زد-۱ اردیبهشت 1392     نصرالله نجات بخش : انتخابات ریاست جمهوری در بوته ابهام ؟ -6 و 7 دیپلماسی مارگیری! جنبش بزرگ تحریم، عمل می کند! ! اردیبهشت 1392     جمال صفری : انگلستان، رضا خان وشیخ خزعل و واقعۀ خوزستان ( 2 ) بخش اول اردیبهشت 1392     هادی قدسی : چه کسی جانشین احمدی نژاد می شود؟ فروردین 1392     ج. پاکنژاد : آیا اولین دوره مجلس شورای ملی( اسلامی) در جمهوری اسلامی از مردم نمایندگی میکرد؟ چرا و چگونه آن مجلس فرمایشی علیه نماد جمهوری کودتا کرد؟ فروردین 1392     پیام تسلیت مجامع اسلامی ایرانیان بمناسبت در گذشت احمد صدرحاج سیدجوادی فروردین 1392     محمد جعفری : مروری تاریخی بر داوریهای یوسفی اشکوری در باره بنی‌صدر اسفند 1391     پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت عید نوروز 1392 اسفند 1391     هادی قدسی : موقعیت برد-برد احمدی نژاد و مخمصه نظام و روحانیت اسفند 1391     نصرالله نجات بخش : انتخابات ریاست جمهوری در بوته ابهام ؟ -5 شمشیرها از رو بسته می شوند؟ پیش به سوی جنبش بزرگ تحریم! اسفند 1391     جمال صفری : ماجراي قتل ماژور ايمبري 1 و 2 اسفند 1391     نصرالله نجات بخش : انتخابات ریاست جمهوری در بوته ابهام ؟ -4 با ایجاد ترس و بحران، مشروعیت برای انتخابات نمیتوان ساخت. پیش به سوی جنبش بزرگ تحریم! بهمن 1391     جمال صفری : قتل میرزادۀ عشقی توسّط عوامل رضا خان 1 و 2 و 3 بهمن 1391     محمد جعفری : ا آیا اطلاع دولت موقت از احتمال حمله عراق به ایران، به دولت بعدی و یا شورای انقلاب منتقل شده ویا نشده است، واقعیت چیست؟ دی 1391     نصرالله نجات بخش : انتخابات ریاست جمهوری در بوته ابهام ؟ - 3 آیا درکلافی که خامنه ای گیر کرده تن به تغییر خواهد داد ! ؟ آماده و پیش به سوی جنبش بزرگ تحریم دی 1391     جمال صفری : انتصاب رضا خان به مقام صدارت و زمزمۀ جمهوری درایران 1 دی 1391     علی صدارت : وسیله‌ای برای آلترناتیوسازی مردمی، رکن چهارم دموکراسی. قسمت پایانی دی 1391     جهانگیر گلزار : چرا دفاع از انسانها وظیفه ماست؟ دی 1391     نصرالله نجات بخش : انتخابات ریاست جمهوری در بوته ابهام ؟ - 2 خامنه ای درمانده از انتخاب کاندیدا برای ریاست جمهوی ! ؟ دی 1391     جمال صفری : سقوط حکومت های قوام السلطنه و مستوفی الممالک دی 1391     علی صدارت : وسیله‌ای برای آلترناتیوسازی مردمی، رکن چهارم دموکراسی. قسمت چهارم آبان 1391     نصرالله نجات بخش : انتخابات ریاست جمهوری در بوته ابهام ؟ از امروز تا روز انتخابات، دم بر آورید خیانت کارید؟؟ آبان 1391     جمال صفری : دخالت رضاخان و نظامیان درانتخابات دورۀ پنجم تقنینیه 2 آبان 1391     هادی قدسی : شمایل اپوزیسیون ایرانی آبان 1391     جمال صفری : دخالت رضاخان و نظامیان درانتخابات دورۀ پنجم تقنینیه 1 آبان 1391     علی صدارت : وسیله‌ای برای آلترناتیوسازی مردمی، رکن چهارم دموکراسی. قسمت دوم آبان 1391     مجید محقق : تولید برق و استراتژی انرژی 3 آبان 1391     جمال صفری : رویاروئی مصدق با فراماسونری -2 آبان 1391     علی صدارت : وسیله‌ای برای آلترناتیوسازی مردمی، رکن چهارم دموکراسی. قسمت اول آبان 1391     هادی قدسی : تحریم ها و نقش اوپوزیسیون مهر 1391     مجید محقق : چه می توانستیم بکنیم- 2 مهر 1391     جمال صفری : رویاروئی مصدق با فراماسونری -1 مهر 1391     مجید محقق : تولید برق و استراتژی انرژی - ۱ مهر 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 59-60 شهریور 1391     علی صدارت: مردمسالاری یا قدرت سالاری؟ مثالها و عبرتهائی از سرمایه سالاری شهریور 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 58 مرداد 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 57 مرداد 1391     :م. مصطفوی : سیاست هسته ای ایران در باریکه ای خطرناک که پایانش بالاخره شکست است مرداد 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 56 مرداد 1391     ج- پاکنژاد : نقش مجلس و قوه قضائیه در باز سازی استبداد مرداد 1391     جهانگیر گلزار جامعه جوان ایران و دو تجربه مرداد 1391     علی شفیعی : اسلام، محل عقده گشائی-5 خرداد 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 55 خرداد 1391     ج- پاکنژاد : باز سازی استبداد پس از انقلاب و سرنگونی نظام استبدادی چگونه ممکن شد ? 2 خرداد 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 54 خرداد 1391     ج- پاکنژاد : باز سازی استبداد پس از انقلاب و سرنگونی نظام استبدادی چگونه ممکن شد؟ خرداد 1391     علی شفیعی : اسلام، محل عقده گشائی-4 خرداد 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 53 خرداد 1391     ژاله وفا : قانون بودجه ۹۱ نماد واپسین ضربه بر اقتصاد ایران ، پیشاروی تحریم 2 خرداد 1391     جهانگیر گلزار : اعتیاد به خشونت، زمینه ساز اعتیاد به مواد مخدر خرداد 1391     علی شفیعی : اسلام، محل عقده گشائی-2 خرداد 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 52 خرداد 1391     ژاله وفا : قانون بودجه ۹۱ نماد واپسین ضربه بر اقتصاد ایران ، پیشاروی تحریم خرداد 1391     جهانگیر گلزار : معیشت مردم، بن بست بیکاری و راه خروج از بن بست - بخش دوم خرداد 1391     علی شفیعی : اسلام، محل عقده گشائی خرداد 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 51 اردیبهشت 1391     جهانگیر گلزار : وضعیت اشتغال و آینده آن در ایران -1 اردیبهشت 1391     نصرالله نجات بخش : کالبد شناسی جناحها در انتخابات نهمین دوره مجلس رژیم - 8 ٰ انتخابات 2 % چه نیاز به دور دوم؟، انتخابات ریاست جمهوری در ابهام!؟ اردیبهشت 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 50 اردیبهشت 1391     : یانیه مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت روز جهانی کارگر اردیبهشت 1391     هادی قدسی : بحران هسته ای، مسئله ای ساختگی اردیبهشت 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 49 فروردین 1391     ژاله وفا : لایحه بودجه سال 91 آینه وابستگی و ضربه پذیری از تحریمها فروردین 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 48 فروردین 1391     نصرالله نجات بخش : کالبد شناسی جناحها در انتخابات نهمین دوره مجلس رژیم - 7 ٰ بیلان شکست و سیلی ملت به خامنه ای جنبش تحریم، جنبش همگانی است و ادامه دارد فروردین 1391     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 47 فروردین 1391      بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت نوروز 1391 اسفند 1390     نصرالله نجات بخش : کالبد شناسی جناحها در انتخابات نهمین دوره مجلس رژیم - 6 ٰ پیش لرزه های تحریم نمایان می شوند اسفند 1390     ژاله وفا : جنگ تحریم و امنیت غذایی ایران؟ اسفند 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 45 اسفند 1390     با تحریم انتخابات حق حاکمیت بر سرنوشت خود را ابراز داریم بهمن 1390     تسلیت مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت درگذشت نابهنگام بانوی فرهیخته زهره کاویانی-بنی صدر بهمن 1390     علی صدارت : خاصه‌ها و عوامل پیروزی هسته‌های مردمسالارِ تشکیل دهندۀ جبهۀ حقوقمدار - 3، شفاف بودن هدف بهمن 1390     جهانگیر گلزار : کدام آینده برای جوان ایرانی؟ بهمن 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 44 بهمن 1390     بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن 1390     نصرالله نجات بخش : کالبد شناسی جناحها در انتخابات نهمین دوره مجلس رژیم - 5 ٰ تحریم، واژه تابوی مرگ نظام بهمن 1390     علی صدارت : بعضی خاصه‌ها و دلایل بی‌ثمر ماندن تلاشهای افراد و تشکیلات سیاسی و بوجود نیامدن یک جبهه مردمسالار و حقوقمدار بهمن 1390     جهانگیر گلزار : رنگ طناب دار بهمن 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 43 بهمن 1390     مجامع اسلامی : فراخوان مجامع اسلامی ایرانیان برای تشکیل جبهه مردمسالاری و مبارزه برای استقرار و استمرار دولت حقوقمدارِ لائیک در ایران بهمن 1390     علی صدارت : ضرورتی تاریخی و حیاتی جهت استقرار و استمرار مردمسالاری، تشکیل جبهه‌ای حقوقمدار و لائیک متشکل از هسته‌های مردمسالار بهمن 1390     ژاله وفا : زایش جبهه مردمسالار ضامن استمرار جنبش بهمن 1390     جهانگیر گلزار : جبهه بدیل تحول در ایران دی 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 41-42 دی 1390     نصرالله نجات بخش : کالبد شناسی جناحها در انتخابات نهمین دوره مجلس رژیم - 4 ٰ تهدید های خطرناک وزیر اطلاعات خود زنی نیست ؟ دی 1390     ژاله وفا : صنعت نفت چشم اسفندیار ایران آذر 1390     علی صدارت : آموزه‌هائی از دنیای عرب و غرب برای ایران آذر 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 40 آذر 1390     نصرالله نجات بخش : کالبد شناسی جناحها در انتخابات نهمین دوره مجلس رژیم - 3 ٰ این جنجالها برای چیست ؟ آذر 1390     ج- پاکنژاد : آنچه که باید در باره طرح شش ماده ای خود مختاری دانست آذر 1390     ژاله وفا : عزم نظام ولایت فقیه بر شکست توان اقتصادی ایران آذر 1390     مجید محمدی محقق : سؤالی از شما که از انیرانیان به حمله نظامی به ایران دعوت می کنید آذر 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 39 آبان 1390     نصرالله نجات بخش : کالبد شناسی جناحها در انتخابات نهمین دوره مجلس رژیم - 2 ٰ انتخابات در جمهوری اسلامی فریب نیست ؟ آبان 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 38 آبان 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 37 آبان 1390     علی صدارت : بهار ایران، بهار عرب، بهار دنیا، و دوباره بزودی بهار ایران مهر 1390     نصرالله نجات بخش : کالبد شناسی جناحها در انتخابات نهمین دوره مجلس رژیم - ٰ خامنه ای در این انتخابات از کدام جناح حمایت میکند؟ مهر 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 36 مهر 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 35 شهریور 1390     مجید محمدی محقق : عرب ستیزی شهریور 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 34 شهریور 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 33 مرداد 1390     جهانگیر گلزار : نقد اصلاح طلبی و استراتژی انتخابات آزاد توام با مذاکره با نظام مرداد 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 32 مرداد1390     ژاله وفا : رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام ولایت فقیه بخش پایانی مرداد 1390     ج- پاکنژاد : کشتار سال ۶۷ و تناقضات و دروغهای ادعای منتسب به میر حسین موسوی مرداد 1390     جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق 31 مرداد1390     ژاله وفا : رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام ولایت فقیه بخش4 تیر1390     ژاله وفا : رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام ولایت فقیه بخش3 تیر 1390     ج- پاکنژاد : بنی صدر و فرمان او، مبنی بر از پای در نیاوردن "پوتین ها"، حقیقتی که لباس دروغ پوشید تیر 1390     ژاله وفا : رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام ولایت فقیه بخش2 خرداد 1390     ژاله وفا : رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام ولایت فقیه بخش1 اردیبهشت 1390     محمد جعفری : عشق و منبع فیاض عشق 2 اردیبهشت 1390     ژاله وفا : شرایط کنونی جنبش ملی و راهکارهای پیشبرد آن: فروردین 1390     محمد جعفری : عشق و منبع فیاض عشق فروردین 1390     هادی قدسی : توطئه گری فروردین 1390     هادی قدسی : انقلاب در کُما دی 1389     عذرا حسینی : هر ملتی در لحظه انتخاب حیاتی، استبداد یا آزادی را می یابد، بر او است که آن رامغتنم شمارد بهمن 1389     هادی قدسی : اصلاحات و انقلاب دی 1389     علی آرا : نقش من در استقرار و استمرار مردمسالاری دی 1389     علی شفیعی : روانشناسی استقامت - 5 دی 1389     علی شفیعی : روانشناسی استقامت - 4 دی 1389     ژاله وفا : نداتوانی که ناتوانی خود را توانایی جلوه میدهد بر ناتوانیش میافزای: دی 1389     علی شفیعی : روانشناسی استقامت - 3 دی 1389     ژاله وفا : دانای ما، جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد ابان 1389     علی شفیعی : روانشناسی استقامت - 2 ابان 1389     ژاله وفا : "برنامه پنجم توسعه" آینه تمام نمای بی کفایتی نظام ولایت فقیه ابان 1389     علی شفیعی : روانشناسی استقامت - 1 ابان 1389     ژاله وفا : توزیع "شرانه" و سقوط آزاد اقتصاد ایران مهر 1389     علی آرا : شروع زنجیره ای از قتل پزشکان و یا هشداری به آنها!؟ مهر 1389     جهانگیر گلزار : بی آیندگی کودک ایرانی مهر 1389     ژاله وفا : وضعیت پژوهش و نیروی انسانی در صنعت نفت ایران شهریور 1389     ژاله وفا : وضعیت صادرات گاز ایران از طریق خط لوله و سلطه سپاه بر آن شهریور 1389     علی شفیعی : روانشناسی خشونت و تجاوز4 مرداد 1389     ژاله وفا : اثرات تحریمها بر روی صنعت نفت ایران مرداد 1389     دکتر م.شیرازی : سامانۀ محیط زیست چگونه سامانه ایست و چگونه عمل میکند؟-۲ مرداد 1389     ژاله وفا : اثرات تحریمها بر روی صنعت نفت ایران مرداد 1389     دکتر محمود دلخواسته : خطاهای جبران‌ناپذیر مرداد 1389     هادی قدسی : سنگسار وادعای اسلامی بودن نظام ولایت فقیه تیر 1389     هادی قدسی : وظیفه اوپوزیسیون تیر 1389     هادی قدسی : یک درخواست از احمد صدر حاج سید جوادی تیر 1389     ج-پاکنژاد غفلت ها، تصرف خاکریزها وکودتای خزنده- قسمت دوم و پایانی تیر 1389     هادی قدسی : چراباید به شما اعتماد کرد؟ و لزوم جداکردن "جنبش" از "اصلاح طلبان" تیر 1389     دکتر محمود دلخواسته جنبش سبز و اندیشه‌ی راهنمای آن-گفت‌وگو با دکتر محمود دلخواسته تیر 1389     محمد جعفری ما به اشتباهات خود در پیشگاه ملت ایران اعتراف می کنیم تیر 1389     مهران مصطفوی خلاصه روزشمار کودتای خرداد 60 تیر 1389     مهران مصطفوی فرصت کم است، آن را از دست ندهیم تیر 1389     ج-پاکنژاد غفلت ها،تصرف خاکریزها وکودتای خزنده تیر 1389     علی شفیعی روانشناسی خشونت و تجاوز (3) آیا اعمال خشونت منشأ آرمانخواهی دارد؟ خرداد 1389     محمد جعفری ولایت کلیسا و ولایت فقیه = بیان قدرت و دیکتاتوری ولایت مردم= بیان آزادی و اختیار اردیبهشت 1389     مجید محقق : آیا می توان از میزان اتلاف در تولید برق کاست؟ اردیبهشت 1389     ژاله وفا : سیر تبدیل سپاه پاسداران به مافیایی مالی- نظامی در طول 3دهه1 اردیبهشت 1389     علی شفیعی : روانشناسی خشونت و تجاوز به حقوق ایرانیان در نظام ولایت مطلقه فقیه 1 فروردین 1389     ژاله وفا : بودجه 89 آیینه قصد نظام درشکستن مقاومت ایران-3 فروردین 1389     مجید محقق : 77 درصد اتلاف سرمایه در تولید برق در ایران اسفند 88     عذرا حسینی : حق شناختن گذشته اسفند 88     ژاله وفا : اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق اسفند 88     ژاله وفا : بودجه 89 آیینه قصد نظام درشکستن مقاومت ایران-2 بهمن 88     ژاله وفا : بودجه 89 آیینه قصد نظام درشکستن مقاومت ایران بهمن 88     مهران مصطفوی : ابراهیم یزدی و حقوق بشر گزینه ای بهمن 88     جهانگیر گلزار : اولین منتخب مردم و 30 سال وفای به عهد یهمن 88     مجید محمدی محقق : نامه سر گشاده به آقای ابوالحسن بنی صدر دی 88     ج-پاکنژاد: آقای خاتمی چه کسانی "غلطی" کردند و "خلافی" گفتند؟ دی 88     علی شفیعی: جنون استبداد و انقلاب مردم 5 دی 88     ژاله وفا : جنبش همگانی مردم را به هیچ نفروشیم دی 88     ج-پاکنژاد سخنی کوتاه در باره بیانیه یا "مبهمیه" شماره هفده آقای موسوی دی 88     م. مصطفوی افراط گری در جنبش آبان 88     ژاله وفا : جنبش مردم و تاکتیک و استراتژی تحول بسوی آزادی آبان 88     فيروزه بنى صدر : حكم اعدام و ضرورت لغو آن آبان 88     جهانگیر گلزار : در چه نوع نظامی اعدام و خشونت مشروعیت می یابد آبان 88     ج-پاکنژاد : نقش اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دراستقراراستبداد فقیه در ایران آبان 88     علی آرا : ضرورت تشکیل جبهه و خواص آن آبان 88     م. شیرازی : گرم شدن کره زمین و آینده آن شهریور 88     علی آرا : تحول دموکراسی و نقش رسانه های گروهی شاخه چهارم دولت، رسانه های گروهی شهریور 88     محمد جعفری : ولایت فقیه چگونه صیغه ای است؟ 2 شهریور 88     جهانگیر گلزار : آیا جنبش آزادیخواهی در درون نظام ولایت فقیه تحقق می یابد ؟ شهریور 88     محمد جعفری ولایت فقیه چگونه صیغه ای است؟ شهریور 88     جمال الدین پاک نژاد سخنی با روحانیان ومراجع مذهبی ایران شهریور 88     علی شفیعی : جنون استبداد و انقلاب مردم 4-3 شهریور 88     علی آرا : پرهیز از خشونت و خشونت زدائی مرداد 88     مجید محمدی محقق : شجاعت آزاد بودن مرداد 88     علی آرا : جدایی دین از دولت مرداد 88     جمال الدین پاک نژاد: حق حاکمیت مردم و توهم "امامت" خمینی مرداد 88     علی آرا : نگرشی در جنبش خرداد 88 قیاس 57 و 88: نقاط قوت و ضعف و امید تیر 88     میزان : آن چه درآن دوهفته گذشت 2 تیر 88     علی شفیعی : جنون استبداد و انقلاب مردم تیر 88     علی آرا : اسباب استقلال تیر 88     عذرا حسینی: ولایت فقیه و مرگ جانکاه ندا تیر 88     جمال الدین پاک نژاد: جدال ولایت مطلقه با حق حاکمیت مردم تیر 88     ژاله وفا : بالندگی جنبش واسارت اصلاح طلبان در توهم و خیال تیر 88     ژاله وفا : تعزیه "انتخابات "عاری از صداقت تیر 88     میزان : آن چه درآن دوهفته گذشت خرداد 88     فیروزه بنی صدر: انتخاب صوفی خرداد 88     عذرا حسینی نتخابات یا بازی انتخابات، حق وتو و بازی انتخابات خرداد 88     اجمال الدین پاک نژاد حیات ملی و ولایت فقیه؟ خرداد 88     جهانگیر گلزار انتخابات و حق رای خرداد 88     م. مصطفوی چه کسی پیروز انتخابات است؟ خرداد 88     م. مصطفوی لیست بالا بلند مطالبات و فراموشی مطالبه اصلی؟ خرداد 88     ژاله وفا : "انتخابات " خم رنگرزی اردیبهشت88     ج پاکنژاد : تحریم گسترده انتخابات در نظام ولایت مطلقه ،گام اول در اصلاح واقعی نظام حاکم بر ایران اردیبهشت88     میزان : داستانهای من و عبدالکریم سروش و تحریم انتخابات اردیبهشت88     ج پاکنژاد : انتخاب بهترین گزینه اردیبهشت88     ج پاکنژاد : کلاهبرداری بزرگ در سطح ملی اردیبهشت 88     میزان : چون نیک نظر کرد پرخویش درآن دید فروردین 88     احمد نمازی : دوستان گرامی جناب آقایان ابوالحسن بنی صدر و جمال صفری ‏ نویسندگان محترم کتاب«نهضت ملی ایران و دشمنانش به روایت اسناد‏ ‏ اسفند 87     جمال صفری : نگرش تنی چند از بانوان به مصدق ‏ بمناسبت 14 اسفند سالروز ‏درگذشت دکتر مصدق اسفند 87     ژاله وفا : لايحه بودجه ۱۳۸۸، بودجه ای "انتخاباتی"، بخش نخست، ‏ ‏ اسفند 87     جهانگیر گلزار : انقلاب ایران و راه حل ‏خروج از بحران کنونی آذر 87     ژاله وفا : پاشنه آشیل اقتصاد ایران آذر 87     ج پاکنژاد : شبهای کریستال در برلین ،شبها و روزهای فسفری در غزه آذر 87     ژاله وفا : بحران مالی جهانی- بحران عدم اعتماد و مشروعی آذر 87     علی شفیعی : روانشناسی و یا "منطق" جانیان سیاسی آبان 87     جهانگیر گلزار : چرااعدام خشونت را گسترش میدهد؟ آبان 87     بهزاد شیوا : سرکنگبین صفرا فزود !؟ آبان 87     ج پاکنژاد : ، حفظ قدرت و درد میرغضب آبان 87     محمد جعفری : عوامل مؤثر در استقرار ولایت فقیه -1-3 مهر 87     مهران مصطفوی : دین، دولت و دین، دولت و دموکراسی شهریور 87     ج پاکنژاد : ، مظلومیت ارتش در نظام ولایت فقیه شهریور 87     فیروزه بنی صدر و مهران مصطفوی : اراده ملی برای برخورد با فاجعه ملی کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 شهریور 87     ج پاکنژاد : نظام ولایت فقیه، بهشت جاعلان مرداد 87     جهانگیر گلزار : شکست رژیم در متوقف کردن جنبش ها مرداد 87     میزان : نقش بنیاد روحانیت در افول انسانیت تیر 87     ج پاکنژاد : جنبش دانشجوئی 18 تیر و تحول آن و مقایسه ای موذیانه خرداد 87     ج پاکنژاد : راه مصدق از شعار تا عمل خرداد 87     میزان : روحانیت یک فرقه تمام عیار خرداد 87     محمد جعفری : نقش جلال الدین فارسی در شروع تروریسم سالهای آغازین انقلاب به ویژه ترور مطهری خرداد 87     محمد جعفری : امور خارج از محدودۀ رسالت و پیامبری در قرآن - 7 خرداد 87     جمال صفری : اسطوره" عرفان خمینی " تحریف کدام اندیشه ها، کدام ارزشها ؟ خرداد 87     ج پاکنژاد : اگر دروغ خناق می آورد خرداد 87     دکتر حسن رضایی : منطق تفکر در اسلام آزادی و نسبت آن با فلسفه-منطق فقاهتی ارسطویی خرداد 87     محمد جعفری : امور خارج از محدودۀ رسالت و پیامبری در قرآن - 6 خرداد 87     ج پاکنژاد : روش جدید بر خورد نظام ولایت مطلقه با مخالفین، آیا "سکته" های جدید در راه است؟ خرداد 87     محمد جعفری : امور خارج از محدودۀ رسالت و پیامبری در قرآن -5 خرداد 87     میزان : احمدی نژاد وواقعیت مافیاها خرداد 87     جهانگیر گلزار : حق کارگر در نظام ولایت فقیه اردییهشت 87     جهانگیر گلزار : تورم در دولت احمدی نژاد اردیبهشت 87     ج پاکنژاد : نظام حاکم بر ایران ، "دولت امام زمان"یا دولت آلت فعل مافیاها؟ اردیبهشت 87     محمد جعفری : امور خارج از محدوده رسالت و پیامبری در قرآن 4 فروردین 87     محمد جعفری : امور خارج از محدوده رسالت و پیامبری در قرآن 3 فروردین 87     محمد جعفری : امور خارج از محدوده رسالت و پیامبری در قرآن 2 اسفند 86     محمود دلخواسته : مسئله بختیار، مرام بنی صدر و اشعه موی سر زنان اسفند 86     ژاله وفا : بورس نفت مستمسکی برای واگذاری صنعت نفت و گاز کشور به مافیا اسفند 86     ژاله وفا : بودجه انفجاری، وابسته به نفت و نظارت گریز 1387 احمدی نژاد بخش 1 اسفند 86     ژاله وفا : بودجه انفجاری، وابسته به نفت و نظارت گریز 1387 احمدی نژاد بخش 2 اسفند 86     ژاله وفا : بودجه انفجاری، وابسته به نفت و نظارت گریز 1387 احمدی نژاد بخش 3 اسفند 86     ژاله وفا : بودجه انفجاری، وابسته به نفت و نظارت گریز 1387 احمدی نژاد بخش 4 اسفند 86     محمد جعفری : امور خارج از محدوده رسالت و پیامبری در قرآن اسفند 86     میزان : تقاص اصلاح طلبان وتضعیف رهبری اسفند 86     شهاب : تون تابهاو هیزم های زیر دیک و تنور انتخابات بهمن 86     ج پاکنژاد : آیا انقلاب فرزندان خود را میخورد؟ قاتل هویدا چه کسی بود؟ بهمن 86     ج پاکنژاد : از کودتا تا نظارت بهمن 86     گلزار : آینده ایران با حکومت احمدی نژاد؟ بهمن 86     مجید محمدی : کدام راه حل را باید بر بگزینیم آذر 86     روزبهان البرز : عشق و هستی آذر 86     میزان : جوانترها بخوانند تا بدانند آذر 86     ج پاکنژاد: جمهوریت 2 ابان 86     جهانگیر گلزار: اعدام و خشونت بنام عدالت خواهی ؟ ابان 86     میزان: اصلاح طلبی و انتخابات ابان 86     ج پاکنژاد: جمهوریت ابان 86     ج پاکنژاد: به کدامین گناه کشته شدید ؟ سکوت تا به کی؟ ابان 86     م مصطفوی: 20 بند و 2 سئوال در باره "انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" ابان 86     علی شفیعی: روانشناسی خوشبختی مهر 86     جهانگیر گلزار: خودکامه،ستم گستر است زیرا مهر 86     محمد جعفری : کاشانی و دولت کودتا مهر 86     محمد جعفری : باز اندیشی هایی در رابطه با دین و دولت، بررسی مقایسه ای اسلام و مسیحیت مهر 86     علی شفیعی : روانشناسی خوشبختی 1 مهر 86     علی شفیعی : روانشناسی خوشبختی 2 مهر 86     میزان : استقلال - خود مختاری و تصمیم مهر 86     ج پاکنژاد : نقش بازیگران سیاسی وابسته در استقرار و استمرار استبداد در ایران مهر 86     شهره گ : جنگ مرداد 86     میزان : منشور روحانیت تیر 86   م  دلخواسته : رویکرد گنجی به شریعتی وانقلاب57 بر چه اساسی استوار است تیر 86     میزان:  اراذل و اوباش تیر 86   ج  پاکنژاد : سه نشست وقمار قدرت بر سر استقلال ایران تیر 86   م  دلخواسته : اصلاحطلبان داخلی و نوستالژی بهشتی خرداد 86     میزان:  از کربلا تا جمکران تیر 86   ج  پاکنژاد : سنگسار و معنویت و مقام انسان خرداد 86     جهانگیر گلزار:  خانواده بر اساس حقوق و آزادی خرداد 86     میزان:  قواد، قاچاقچی،مافیا و هشدار به خامنه ای خرداد 86     ج پاکنژاد:  "انقلاب" فرهنگی دوم و مسئولیت دانشجو خرداد 86     ج پاکنژاد:  "نوریه"جواز شرعی گناه کبیره و دامن آن اردیبهشت 86     جهانگیر گلزار:  خانواده بر اساس حقوق و آزادی اردیبهشت 86   ج  پاکنژاد : خود زنی در ملاء عام اردیبهشت 86   ج  پاکنژاد : باز گشت محفلی ها فروردین 86   ج  پاکنژاد : سهم ازارانیوم غنی شده فرانسوی و دم خروس فروردین 86   ج  پاکنژاد : رشوه یا "حق تسریع" داستان جعلی سیصد اسفند 85   ژاله وفا: مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش11 اسفند 85   ژاله وفا: مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش10 اسفند 85   ژاله وفا: مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش9 اسفند 85   ژاله وفا: مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش8 اسفند 85   ژاله وفا: مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش7 آذر 85   میزان: چه کسانی بر ایران حکومت می کنند؟ (1) آذر 85   میزان: چه کسانی برایران حکومت می کنند؟ (بخش دوم) چگونه میتوان از بحران عمومی بیرون آمد؟ ابان 85     جهانگیر گلزار:  آیینه آمار ، مرگ نسل جویای آینده ابان 85     جهانگیر گلزار:  صلح حقی از حقوق هر انسان ، هر قوم و هر ملت است ابان 85     جهانگیر گلزار:  منزلت زندانی سیاسی در ایران یاد بود سالگرد کشتار زندانیان سیاسی سال 67 ابان 85     جهانگیر گلزار:  متن سخنرانی آقای گلزار در جلسه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران( هانور ) منزلت زندانی سیاسی در ایران ابان 85     جهانگیر گلزار:  تک تک بمب نابودی نسل جوان را می توان شنید ابان 85     جهانگیر گلزار:  اقتصاد در مانده بین دو دیدگاه و یک راه حل ابان 85     جهانگیر گلزار:  عدالت احمدی نژاد ، با فرمول "اقتصاد مال خر است" خمینی ابان 85     جهانگیر گلزار:  عدالت احمدی نژاد یا دفاع از مافیا ابان 85     جهانگیر گلزار:  عدالت احمدی نژاد: به ظاهر با فقرا در پنهان با مافیا ابان 85     پاکنژاد : شبیه سازی  در ایران ابان 85   ج  پاکنژاد : رئیس جمهور پیاده در بیابان ابان 85   ج  پاکنژاد : 13 آبان نقطه عطفی در انحراف به پرتگاه مهر 85   ج  پاکنژاد : مناظره مهر 85   ج  پاکنژاد : کم عقلی "آیت" وبدهکاری الله مرداد 85   ج  پاکنژاد :  فنا" وری جمهوری اسلام از آغاز تا به امروز مرداد 85   ج  پاکنژاد : بار شیشه نظام آذر 85   ژاله وفا: مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش6 آذر 85   ژاله وفا: مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش5 آذر 85   ژاله وفا: مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 – 4 ابان 85   ژاله وفا: مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21-بخش 3 ابان 85   ژاله وفا: مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21- بخش 2 مهر 85   ژاله وفا: بنا بر بودجه 85 ، سال ﺁینده سال بحران ها است مهر 85   ژاله وفا: مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 شهریور 85   ژاله وفا: استفاده رژیم از تحریم برای شکستن مقاومت مردم مرداد 85   ژاله وفا: بنا بر بودجه 85 ، سال ﺁینده سال بحران ها است مرداد 85   ژاله وفا: بودجه 85، بودجه سلب توان مقاومت از کشور مرداد 85   ژاله وفا: کالبد شکافی مافیای نفتی -1 مرداد 85   ژاله وفا: کالبد شکافی مافیای نفتی( 2) مرداد 85   ژاله وفا: کالبد شکافی مافیای نفتی - 3 مرداد 85   ژاله وفا: کالبد شکافی مافیای نفتی- 4 مرداد 85   ژاله وفا: کالبد شکافی مافیای نفتی- 5 مرداد 85   ژاله وفا: کالبد شکافی مافیای نفتی-6 مرداد 85   ژاله وفا: ضربه آخر به اقتصاد محتضردر خطر تحریم مرداد 85   ژاله وفا: کالبد شکافی مافیای نفتی وبررسی قرار دادهای نفتی-7 مرداد 85   ژاله وفا: درقمارتقدم ها، تقدم باز همیشه بازنده است مرداد 85   ژاله وفا: عدالت ورزی و بردن پول نفت بر سر سفره های مردم مرداد 85   ژاله وفا: شامه سیاست از احمدی نژاد بوی رجایی را حس می کند مرداد 85   ژاله وفا: توان تحمل اقتصاد ایران در آستانه تحریم !؟ مرداد 85   ج  پاکنژاد : انسانیت در کما مرداد 85   ژاله وفا: توان تحمل اقتصاد ایران در آستانه تحریم !؟ مرداد 85   ژاله وفا: درماندگی رژیم حتی در اجرای طرحهای جایگزین یارانه بنزین تیر 85   گلزار: عملکرد مافیا ی مواد مخدر خرداد 85   ج  پاکنژاد: آقای گنجی قلم طلایی برازنده شماست ، اما حق نبود شما آن را از دست یک ضد حقوق بشر دریافت می کردید اردیبهشت 85   م مصطفوی : خلاصهء روزشمار کودتای خرداد 60 دیماه 84 - گلزار : حقوق پایمال شده نسل جوان ایران و راه حل بدست آوردن این حقوق دیماه 84 - گلزار : حقوق بشر و نقش مردم آبان 84 - جمال باكنزاد : نظام،مردم و انتخابات آبان 84 - جمال باكنزاد : حقیقت کردستان آبان 84 - جمال باكنزاد : خلق را تقلیدشان بر باد داد آبان 84 - جمال باكنزاد : شهریور شهریور 84 - ب شیوا : شاخه چهارم دولت  مرداد  84 -  مهران مصطفوی  :  بحران اعتماد   مرداد 84 -  مهران مصطفوی  :  سیاست استحاله و اصلاحات و یا راه حل اصولی و عمو می  مرداد 84- جمال پاکنژاد :  همه با هم بکوشیم تا اکبر گنجی از "بیمار زندان" خلاص شود تیر 84 -جمال پاکنژاد  :  داستان سلامت اکبر  گنجی و باب وقاهت در "فقه شیعه"   تیر 84- جمال پاگنژاد  :  ترسیدن ما همه از بیم بلا بود اکنون زچه ترسیم که در عین بلائیم  خرداد 84 - جمال پاکنژاد : این هنوز  از نتایج سحر است، باش تا صبح "دولتش" بدمد  اردیبهشت 84 - جمال پاکنژاد  : انتخابات  شرکت یا تحریم  فروردین 84- جمال پاکنژاد : آقای حجاریان جفا به مردم تا چه حد؟ فروردین 84- ژاله وفا :   مختصات اقتصادی ایران  در دو مقام سلطه و زیر سلطه  و دو گلدسته  دوران مصدق و بنی صدر -1فروردین 84- ژاله وفا :   مختصات اقتصادی ایران  در دو مقام سلطه و زیر سلطه  و دو گلدسته  دوران مصدق و بنی صدر -2 آبان 83   مجامع اسلامی ایرانیان :  در باره فراخوان به رفراندم آبان 83- ژاله وفا : صعود منزلت زن در انقلاب و سقوط آن در نظام ولايت فقيه آبان 83- ژاله وفا : صعود منزلت زن در انقلاب و سقوط آن در نظام ولايت فقيه - 2 آبان 83- ژاله وفا : نفت ء استراتژي دست نشاندگي يا استقلال آبان 83 - ژاله وفا : هدف مشترک سلطانهاي نفت و اسلحه در افريقا آبان 83- ژاله وفا : سرنوشت عراق عبرت زندگي يا سمفوني مردگان ! آبان 83- ژاله وفا و م مصطفوي : درسهاي تحريم و قدم بعدي آبان 83 - ميزان : آيا هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور مي شود ؟ آبان 83 - ميزان : عبدلالکريم سروش و دار مکافات خرداد 83 - فيروزه بني صدر و م مصطفوي : رسيدگي به جنايات سياسي - عقيدتي فروردين 83 - ميزان : لزوم سريعخشونت زدايي از جامعه و شعار خشونت زدايي فروردين 83 - ميزان : خو سانسوري فعالان سياسي اسفند 82 - ميزان : حذف اصل پنجم قانون اساسي بهمن 82 - ميزان : گردن کلفت دي 82 - ميزان : چرا تحريم دي 82 - ژاله وفا -م مصطفوي : ايران در آستانه انتخابات دي 82 - ميزان : نجوا با اصلاح طلبان دي 82 - عذرا حسيني : محو آثار زلزله پاک کننده گناه نيست شهريور 82 - بهزاد شيوا : مشاطه گر شهريور 82 - م مصطفوي : آب باران ، عو عو سگها و وظيفه ما مرداد 82 - نصرالله نجاتبخش : نقض حقوق بشر در ايران در 17 ماه گذشته مرداد 82 - نصرالله نجاتبخش : نقض حقوق بشر در ايران در 17 ماه گذشته خرداد 82 م مصطفوي : دو نکته يک جنبش و دو نسل خرداد 82 - ميزان : منافع ملي خرداد 82 - فيروزه بني صدر : حکم اعدام و ضرورت لغو آن ارديبهشت 82 - م مصطفوي : در حاشيه تجاوز آمريکا فروردين 82 - ژاله وفا : جنگ صحنه برخورد دو نظر اسفند 81 - روزبهان البرز : ميليتاريست شدن سياست امريکا در جهان اسفند 81 - ميزان : اعدام بهمن 81 - ژاله وفا ، م مصطفوي : خميني تقديسگر خشونت دي 81 - فيروزه بني صدر : ملت و حاکميت آبان 81 - ژاله وفا ، م مصطفوي : جنبش دانشجويي و روشهاي خشونت زدايي دي 81 - جمال پاکنژاد : مرز بين تروريست و مبارزه با تروريست کجاست ؟ دي 81 - ميزان : ضعفهاي دمکراسي آبان 81 - ژاله وفا و م مصطفوي : اصلاح توتاليتاريسم آبان 81 : ژاله وفا و م مصطفوي : ويژگيهاي بديل مردم سالار و ممکن آبان 81 - ژاله وفا و م مصطفوي : بديلهاي ساختگي اما ناممکن ! آبان 81- ژاله وفا : استقلال يا باج دهي ، دو روش در قبال بحران خزر ! خرداد 81 - ژاله وفا : خزر و بدترين ديپلماسي در بهترين فرصتها ! ارديبهشت 81 - ژاله وفا : اجلاس خزر و مسابقه بر سر نظامي کردن اين دريا ! اسفند 80 - ژاله وفا : مهار منطقه نفت خيز درياي خزر !

مرامنامه اساسنامه نظام ما اطلاعيه ها مقالات کتابها سايت آقاي بني صدر روزنامه انقلاب اسلامي مصاحبه ها تماس با ما Adobe Acrobat Reader