آن را 9 میليارد دلار میداند .  لذا با وجود افزايش 57 درصدي قيمت نفت، موجودي حساب 1 ميليارد دلار نيز كاهش يافته است!!پس دستیازی حکومت آقای احمدی نژاد به حساب ذخیره ارزی روز بروز بیشتر شده است .

     جالب توجه اینکه آقای ادیب استاد دانشگاه اصفهان در مصاحبه با خبر گزاری فارس میپرسند که سوال  اين است كه چگونه ممكن است در 12 ماه گذشته قيمت نفت 57 درصد افزايش داشته باشد، پرداختهاي هزينه اي دولت تنها 8/5 درصد افزايش و پرداختهاي عمراني 12 درصد كاهش داشته باشد، اما موجودي حساب ذخيره ارزي 2 ميليارد دلار ( به احتساب نگارنده1 میلیارددلار)كاهش يافته باشد. لذا مجموعه اين مطالب نشان مي دهد دلارهاي ناشي از افزايش 57 درصدي قيمت نفت، همه هزينه شده است، اما به صورت جدي انعكاسي از آن در بودجه دولت مشاهده نمي شود!

در لایحه بودجه سال 1387  مبلغ بودجه را بر اساس بشکه نفتی 39 دلار محاسبه کرده اند. با این احتساب  بودجه را بر اساس 34 میلیارد دلارمحاسبه کرده اند . با توجه به حجم نفت خام سبک و سنگین عرضه شده ایران در مناطق مختلف و بعلت اینکه  نفت ایران در  آفریقای جنوبی ، آسیا، شمال غربی اروپا و مدیترانه ، با قیمت های متفاوتی فروخته می شود  ، بگزارش   ‌شرکت ملی نفت ایران در تاریخ /30  دی ماه 1386 :"هم اکنون قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی ایران ،‌به طور میانگین 87 دلار و39 سنت است." بنابر این در آمد نفت ایران در سال 1387 با احتساب فروش روزانه 2 میلیون و 400 هزار یشکه نفت خام سبک و سنگین صارداتی  بالغ برحدود 77 تا 80میلیارد دلار خواهد شد.

آنهم در صورتی که قیمت نفت در همین حد تاریخ 30 دی 86 ثابت بماند و صعود نکند.  در آمد محصولات نفتی را نیز  اگر به میزان سال 86 در نظر بگیریم،کل در آمد نفتی ایران حدود 87 میلیارد دلار خواهدشد که نسبت به سال 86 حدود 17 میلیارد دلار به در آمد نفتی ایران افزوده خواهد شد. و با احتساب 34 میلیارد دلار در آمد نفتی ( بشکه ای 39 دلار ) در بودجه 87  ،بایستی در پایان سال 1387 حد اقل مبلغ  53= 34-87  میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز گردد. که با توجه به سابقه عملکرد حکومت احمدی نژاد   عملا با توجه به برداشت از حساب ذخيره ارزي و يا متمم‌هايي كه در آينده داده مي‌شود همچنان با وابستگي بيشتربودجه به نفت  روبرو خواهيم شد.