نصرالله نجات بخش

کالبد شناسی جناحها در انتخابات نهمین دوره مجلس رژیم- ۳

این جنجالها برای چیست ؟

در کشور هایی که بطور نسبی دموکراسی و رای مردم به حساب می آید و مردم در سرنوشت خودشان تا حدودی شریک می باشند، عموما تعداد اندکی حزب قوی و یا حزب اصلی و بزرگ وجود دارد که در کنار آنها تعداد بیشتری حزب و سازمانهای کوچک هستند که در برگزاری انتخابات سهم موثری ندارند ولی برای ترازوی چرخش سیاست کلان کشور با بازی کردن روی احزاب بزرگ، محور سیاست آنها را میتوانند تغییر دهند و با در صدهای اندک خود، خود را با احزاب بزرگ سهیم کنند وخلاصه نقشی در کشاندن مردم به پای صندوقهای رای، در انتخابات داشته باشند، در ساختار حزبی و سیستم انتخاباتی در این کشورها، انتقادات و چالشهای خاص خود را دارند که در اینجا موضوع بحث ما نیست. در ایران بیش از یک قرن است تلاش شده با دنباله روی از سیستمهای انتخاباتی غرب، اقدام به ساختارهای حزبی شود اما چون ساختار حاکمیت بر دیکتاتوری سلطنتی یا سلطنت مطلقه ولی فقیه بنا شده، هیچگاه حزب یا حزبهای بزرگ و پایداری شکل نگرفته است و عموما وسیله ای برای پیشبرد اهداف سیاسی دولت وقت بوده اند.

در جمهوری اسلامی ایران و بطور مشخص در ادامه بحث انتخابات و کالبد شناسی جناحهای سیاسی رژیم، همانگونه که قبلا اشاره شد، روش در پیش گرفته شده برای برگزاری انتخابات مجلس نهم، تظاهر و تدارکی است برای اخراج همیشه مخالفان سیاسی از صحنه سیاست، در جمهوری اسلامی ایران. حزب سازی و حزب بازی در این دور هم شکل جدیدی به خود گرفته است، اولا به لحاظ تعداد این تشکلها رکورد شکسته و حاکمیت مدعی است که ایران در حال حاضر بیش از ۲۲۳ جبهه، حزب، سازمان و یا تشکل سیاسی ثبت شده فعال دارد. ۱ثانیا به لحاظ محتوی و شیوه کار بسیار استثنایی و من درآوردی است، از همه مهمتر، دود و دمی را که در بحبوحه هر انتخاباتی از خود بیرون میدمند بس سئوال بر انگیز است، زیرا همانگونه که همه میدانند تشکلهای سیاسی در تمامیت خود در جمهوری اسلامی ایران در برابر رأی ولایت مطقه فقیه هیچ نقشی در سیاستهای کلان کشور بازی نمیکند و انتخابات، تظاهر و نمایشی برای پیشبرد سیاستهای آنهاست. اساسا مشخص نیست این گروه بندی‌ها چگونه و با چه هدفی ایجاد و اداره میشوند و برای مثال یک روز می‌گویند آبادگران، یک روز تلاش گران، یک روز رایحه خوش خدمت، روز دیگر می‌گویند جبهه پایداری، نام گذاریهایی که خود پاسخ برانگیزه و هدفشان را از ایجادشان باخود دارند، پایداری در مقابل چه کسی و برای چه چیز؟ در رژیم جمهوری اسلامی ایران، با ساختاری که ولایت مطلقه ساخته و آن را در قوانین کشوری هم نهادینه کرده است، حاکمیت مردم جائی برای رأی مردم در برابر رأی ولایت فقیه وجود ندارد و این ولایت فقیه است که امروز ادعای خدائی و نمایندگی الوهیت میکند و مجلس و انتخابات را نیز وسیله ای برای تظاهر به انتخابات به حساب می آورد. خامنه ای با صدور حکم حکومتی و ... همچون خمینی که پس از ماجرای ایران گیت و آمدن هیأت امریکائی به ریاست مک فارلین در جواب ۸ نفر از وکلای مجلس که معترض و خواهان علت این امر شده بودند، گفت: آن" نمایندگان مجلس پوچند"، ارزشی برای رأی مردم قائل نیست.

سوال این است که در چنین منطقی که مردم در تصمیم گری برای آینده خود سهمی ندارند، این همه بازار گرمی و دود و دم انتخاباتی برای چیست؟ توهمی که گویی اراده مردم در تعیین سرنوشتشان جایی دارد. تبلیغات انتخاباتی رسانه های داخلی را پر کرده است، با مراجعه به رسانه های مطبوعاتی حکومتی در زمینه انتخابات، دیده میشود که مدعیان حکومت چنان ناشیانه عمل میکنند و داد و فریاد وحدت به راه انداخته اند، گویی گردانندگان چیزی را پنهان میکنند که نشان از هم پاشیدگی مطلق کل نظام ولایت و پایان کار آن است. به نمونه های زیر دقت کنیم:

مرثیه نویس حکومت می نویسد: "مشارکت بدون وجود رقابت در شکل کامل و مطلق، با نبود آن فرقی ندارد، چرا که مشارکت، برای انتخاب است نه تأیید و امضا. مشارکت برای اعلام نظر، تجلی تنوع افکار و گزینش اصلح است و اگر کاندیدا و نامزد انتخاباتی، رقیبی با شرایط رقابت برابر نداشته باشد، مشارکت مردم تنها برای تأیید و امضای انتخاب اوست که این مشارکت، فاقد مبانی موجه علمی است و در مفهوم سیاسی به معنای موافقت و همراهی است. اما دغدغه مقام معظم رهبری از مشارکت، فراتر از نقطه نظرهای گروهها، احزاب و رقابت های سیاسی در جهت مشارکت است."

دغدغه ای که خواب راحت را از آینده تاریک نظام و رهبریش گرفته است. چرا که حضور یکجانبه اصول گرایان با پرچم های متعدد (جبهه متحد، جبهه پایداری، حامیان دولت، جبهه ایستادگی و ...) برای افکار عمومی ایران مشارکت سیاسی و مدنی را متجلی نمی کند؛ بلکه بازشدن فضای سیاسی عاری از تخریب و تهمت، تجلی گاه مشارکت گسترده مردمی است و لازمه آن، شکل گیری جناح ها و افکار متفاوت با جریان اصولگرایی با شرایط رقابت برابر است. بنابراین، رهنمود مقام معظم رهبری، مبنی بر حضور وسیع وگسترده مردم در انتخابات، نیازمند تدبیر همه مسئولان سیاسی در رقابتی کردن مشارکت در حد اعلای آن، برای گزینش و انتخاب اصلح ملت ایران است (سایت انتخابات ایران، مسعود حبیبی ۳ آبان۱۳۹۰).

آغاز برخوردها، سیل اختلافات در انتخابات مجلس نهم

ترس رهبری و هشدار های وزیر اطلاعات:

اما هنوز با باقی ماندن بیش از سه ماه به بر گزاری انتخابات، کشمکش و دعواها شروع و رقبای انتخاباتی مورد توافق رهبری به جان یکدیگر افتاده، شعارهای وحدت دیروز خودرا فراموش کرده و در کنار گذاشتن خودیهای ذوب رهبری خودشان همدیگر را بر نمی تابند.

روز دوم دیماه، وزیر اطلاعات در جمع مبلغان ماه محرم هشدار میدهد که اهداف مشترک "جریانات فتنه، انحرافی و اصلاح‌طلبان آمریکایی" برای مقابله با نظام هم سو شده اند. وزیر اطلاعات ضمن تشریح تدابیر دشمنان نظام برای انتخابات پیش‌رو، هشدار داد که جریانات فتنه انحرافی و اصلاح‌طلبان آمریکایی که با رهبری و نظام غیر‌همسو هستند، اهداف مشترکی را برای مقابله با نظام و رهبری دنبال می‌کنند.

مصلحی در خط و نشان کشیدن علیه مردم با رهبری از جمله گفت: انقلاب ما انقلاب ولایی است و ولایت عجین با آزمون‌های بزرگ است و ما باید مردم را برای مواجهه با هر نوع چالش و فتنه آماده کنیم و مردود شدن تعداد زیادی از خواص در فتنه اخیر نیز از همین نوع آزمون‌های الهی بود و ...

( تا جایی که حتی قوه قضائییه از یک چارچوب حقوقی خارج شده وارد چالس سیاسی شده است که بعدا به آن خواهیم پرداخت)

شلیک به توپخانه رفسنجانی:

مینویسند، تشدید شلیک توپخانه ها به سمت هاشمی رفسنجانی،

چرا ؟ زیرا بخش عمده ای از اصولگرایان خود را برای یک انتخابات درون اردوگاهی آماده کرده اند؛ نه رقابت بین اردوگاه اصولگرایان با اردوگاه از هم پاشیده اصلاح طلبان. در این میان تنها کسی که پتانسیل لازم برای تبدیل انتخابات "درون اردوگاهی" به "میان اردوگاهی" را دارد هاشمی رفسنجانی است. البته هنوز در این که اصلاح طلبان - با محوریت هاشمی یا بدون او - اساساً وارد گود انتخابات می شوند یا نه، تردیدهای جدی وجود دارد و آنها هنوز رسماً چیزی در این باره اعلام نکرده اند. با این حال دوراندیشی نواصولگرایانه ایجاب می کند از هم اکنون آتش توپخانه ها به سمت هاشمی روانه شود تا اگر احیاناً اصلاح طلبان بخواهند با هاشمی بیایند، او به اندازه کافی تا آن زمان مجروح شده باشد. (عصر ایران ۲۰ آبان ۱۳۹۰) عصرایران مینویسد: بعد از وقایع غمبار انتخابات ۱۳۸۸، برخی از چهره های انقلاب از دایره قدرت بیرون رفتند یا بیرون رانده شدند که معروف ترین این افراد میرحسین موسوی بود و مهدی کروبی. معترضانی که هرگز نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و به مدت اندکی بعد از آن از سوی مخالفانشان "سران فتنه" نامیده شدند.

مهدوی کنی، ما مور رهبر:

در رفع اختلاف بین اعضای جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان که مهدوی کنی ضاهرا از رهبری ماموریت رفع اختلاف را پیدا گرده در گزارش خبرگزاری فارس در ۲۶ آبان ۱۳۹۰ میخوانیم: در اولین گردهمایی بزرگ جبهه متحد اصولگرایی، مهدوی کنی با اشاره به اختلاف‌ سلیقه در جبهه اصولگرایان گفت: ممکن است بنده هم لغزش‌هایی داشته باشم اما از همه دوستان اصولگرا و حزب‌اللهی می‌خواهم برخی خرده‌گیری‌ها را کنار بگذارند، چرا‌که این برای ما مطلوب‌تر است. من نمی‌خواهم چیزی را به رهبری نسبت دهم اما احساسم این است که مقام معظم رهبری از این خرده‌گیری‌ها خوشحال نیستند.

پیام قاطع آیت الله مهدوی کنی به وحدت شکنان: ممکن است اختلاف سلیقه‌هایی وجود داشته باشد که امری طبیعی است اما متعدد بیان داشتم که باید با یکدیگر وحدت داشته باشیم و در قرآن‌کریم این‌گونه بیان نشده که دعوا و اختلاف وجود داشته باشد...باید نشست و برخی از اختلافات را با صحبت حل کرد اما در این مقطع جدایی‌ها حتی به حسن نیت هم که باشد، خوب نیست و دشمن از آن سوءاستفاده می‌کند.

محمد رضا مهدوی کنی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در دیدار اخیر اعضای جبهه پایداری با تاکید گفت: انشاء الله جبهه پایداری در جبهه متحد اصولگرایان حضور می یابد. او در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس که پرسید: روز گذشته برخی اعضای جبهه پایداری از دیدار با شما و دستیابی به توافقاتی خبر داده بودند. آیا این خبر صحت دارد؟" گفت‌: اخیراً مذاکراتی داشتیم و بنا شد آقایان تشریف بیاورند. وی تاکید کرد: انشاالله جبهه پایداری در کمیته ۸+۷ حضور پیدا می‌کند و ما امیدوار هستیم.

به گزارش  خبرگزاری فارس، آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در مراسم عمامه‌گذاری جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) که بعداز ظهر روز ۲۳ آبان در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، با تبریک عید سعید غدیرخم گفت: عیدالله الاکبر بسیار اهمیت دارد و از افتخارات شیعیان است و مرحوم آیت‌الله امینی نیز می‌فرمودند عید غدیر بر حامیان اهل بیت، عید بزرگی است. وی با اشاره به فرمایش امام‌خمینی(ره) درخصوص حفظ نظام اسلامی گفت: اگر اصل نظام زیر سؤال برود، فروع آن دیگر مطرح نیست. وی با بیان اینکه قبول نداشتن ۸+۷ به ضرر است و دشمن از آن سوءاستفاده می‌کند، تصریح کرد: باید نشست و برخی از اختلافات را با صحبت حل کرد اما در این مقطع جدایی‌ها حتی به حسن نیت هم که باشد، خوب نیست و دشمن از آن سوءاستفاده می‌کند.

علم‌الهدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و برخورد با سران فتنه:

علم‌الهدی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مشهد، بدترین قدرت‌پروری در عمر ۳۳ ساله انقلاب را اقدام سران فتنه اعلام میکند و میگوید: اینها کسانی بودند که درکانون‌های قدرت نظام بودند و هیزم‌بیار آتش استکبار شدند و در کلامشان کلام شیطانی جمهوری ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی صادر شد که اینها همه بیانگر تجربیات ما در ۳۳ سال انقلاب است. وی افزود: اکنون موقعیت سیاسی کشورمان در برابر چشمان دنیاست و اگر بنا باشد همدلی خود را در این موطن اجتماعی و به دنبال تشکیلات روحانی و در سایه ولایت حفظ نکنیم در رویارویی با استکبار معلوم نیست چه بر سر ما می‌آید.

علی اکبر ولایتی مشاور مقام رهبری در امور بین المللی و سخنگوی کمیته وحدت اصولگرایان در گروه داوری:

خبرگزاری فارس ۲۶ آبان ۱۳۹۰: اولین گردهمایی بزرگ جبهه متحد اصولگرایی در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد. بر اساس این گزارش، ولایتی تاکید کرد: اگر کسانی به عنوان گروه داوری و اجرایی در این ترکیب هستند، به این معنی نیست که آنها آینده مجلس را در انحصار خود گرفته‌اند. آینده مجلس فقط در انحصار نمایندگی مردم و اصولگرایی برخاسته از متن اسلام و جمهوری اسلامی است.

علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب، سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان و عضو گروه داوری ‌۸+۷ ، با توضیح و یادآوری مقاومت و ایستادگی مجالس تاریخ معاصر ایران در مقابل روس‌ها و انگلیس‌ها یادآور شد: در دوره اول مجلس بعد از انقلاب نیز این مجلس در مقابل جریان بنی‌صدر ایستاد و مردم را از شر نفوذی بیگانگان نجات داد.

اصلاح طلبان، داریوش قنبری:

داریوش قنبری سخنگوی اصلاح‌طلبان مجلس در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو در تاریخ : ۲۹/۸/۱۳۹۰ از نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات و همایش اصلاح طلبان در تهران گفت:

تاکنون اصللاح طلبان تصمیم جدی برای حضور و یا عدم حضور در انتخابات نگرفته‌اند، همایش اصلاح طلبان می‌توانست نقطه عطفی برای ما باشد، اما عدم برگزاری این همایش و فرصت محدود باقی مانده امیدها را کمتر کرده است.

او تصریح کرد: متاسفانه برخی با محدویت‌هائی که اعمال می‌کنند باعث شده‌اند که امیدها نسبت به شرایط عادلانه در انتخابات کمرنگ شود و آن‌طور که شایسته و بایسته است انتظارات نیروی های اصلاح طلب مبنی بر قراری شرایط عادلانه فراهم نیست.

او افزود: آن گونه که از خبرها شنیده شده همایش اصلاح طلبان به دلیل فشارهای افرادی در درون برخی نهادهای دولتی لغو شده است. البته ما این فشارها را سیاست کلی نظام تلقی نمی‌کنیم و معتقدیم سیاست کلی نظام مشارکت تمامی گروه های سیاسی است، اما نهادهای خودسر فشارها را با انگیزه های گروهی از سوی برخی افراد اعمال می‌کنند. لذا ما معتقدیم باید با این گونه افراد خودسر برخورد شود تا اقدامات صورت گرفته پای سیاست‌های نظام گذاشته نشود.

موسوی خوئینی ها:

وب ‌سایت آهنگ راه اول آبان ۱۳۹۰: آیت الله موسوی خوئینی ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، با اظهار اینکه همین مجلس فعلی هم مورد پسند حاکمیت نیست و جنتی به دنبال ایجاد مجلسی یکدست‌تر از این است، تصریح کرد: در چنان مجلسی همان بهتر که اصلاح طلبان حضور نداشه باشند!.... موسوی خوئینی همچنین خطاب به احمد جنتی نوشت که مجلس مطلوب او در رأس امور نخواهد بود و حتی یک مدرس هم در آن حضور نخواهد داشت.

دبیرکل مجمع روحانیون مبارز همچنین با اشاره به پیشنهاد خود مبنی بر کوتاه آمدن دوجانبه‌ حاکمیت و معترضان و مختومه کردن پرونده انتخابات ۸۸، تاکید کرد: آنچه مسلم شد این است که حاکمیت نه تنها آمادگی پذیرفتن آن پیشنهادها را ندارد بلکه حتی خود را از مشارکت بخش عظیمی از جامعه سیاسی کشور بی نیاز می داند.

این مخاطب وب‌ سایت آهنگ راه پرسیده بود: آیا با وجود این همه زندانی و دربند مربوط به وقایع انتخابات به نظر حضرتعالی شرکت در انتخابات امکان پذیر است؟ آیا حکومت حاضر می شود - حتی در قبال کوتاه آمدن اصلاح طلبان از وقایع ۸۸ و به قول شما مختومه کردن آن پرونده- کوتاه بیاید و زندانیان را آزاد کند؟ و اگر چنین نکند به نظر شما باز هم شرکت در انتخابات منطقی است؟

پورموسوی:

خبرگزاری فارس، ۲۳ آبان ۱۳۹۰: پورموسوی با اشاره به لغو نشست انتخاباتی شورای موسوم به هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: مجموعه‌هایی که احزاب غیرقانونی جزو آن هستند، نمی‌توانند مانند احزاب قانونی فعالیت کنند.

محمدعلی پورموسوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در واکنش به ادعای برخی اصلاح‌طلبان مبنی بر لغو همایش هم‌اندیشی آنان از سوی وزارت کشور به خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس گفت که هیچ درخواستی برای برگزاری چنین همایشی از سوی اصلاح‌طلبان به دست ما نرسیده که بخواهیم به آن مجوز بدهیم یا ندهیم. وی با بیان اینکه هر حزب و مجموعه قانونی می‌تواند در قالب سازوکارهای قانونی تعریف شده فعالیت کند، تأکید کرد: احزاب غیرقانونی و مجموعه‌هایی که احزاب غیرقانونی جزو آن هستند، نمی‌توانند مانند احزاب قانونی فعالیت کنند.

به گزارش فارس، در حالی روز گذشته رئیس شورای موسوم به هماهنگی جبهه اصلاحات از لغو نشست انتخاباتی اصلاح‌طلبان خبر داده و دلیل آن را وجود تبعیض آشکار نسبت به طیف متبوع خود اعلام کرده بود که بر اساس برخی اسناد از ۱۸ گروه و حزب وابسته به این شورا، شماری از آنان مستقیم و غیر مستقیم در فتنه ۸۸ مشارکت فعال داشته‌ و حتی ۲ حزب مشارکت و مجاهدین به دلیل فعالیت‌های ساختارشکنانه از سوی مراجع قضایی منحل شده‌اند.

علی مزروعی:

سایت کلمه، پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۰ از وضعیت نزار اصلاح طلبان از دور خارج شده می نویسد : سخنگوی شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تشریح اوضاع حاکم بر فعالان سیاسی در داخل کشورمان می افزاید: شاید اصلاح طلبان داخل کشور به دلیل فضای امنیتی پلیسی حاکم حداکثر موضعی که می‌توانند اتخاذ کنند اعلام عدم مشارکت باشد، اما سبزها و اصلاح‌طلبان خارج از کشور که با فشارهای داخل مواجه نیستند، رسماً و علناً انتخابات را بایکوت کرده و از همه مردم خواهند خواست در انتخابات شرکت نکنند....

ترس از برملا شدن پوشالی بودن انتخابات:

خبرگزاری فارس ۲۳ آبان ۱۳۹۰: انتخابات مجلس نهم با استقبال گسترده مردم برگزار می‌شود. کسی منتظر فتنه‌گران نیست. رسانه‌های معاند و تریبون‌هایی در داخل و خارج کشور مشغول القای این شبهه هستند که انتخابات پیش رو به دلیل اینکه تعدادی فتنه‌گر و از مسببان فتنه سال ۸۸ در زندان هستند، با استقبال مردم برگزار نخواهد نشد. این در حالیستکه در واقع همه می‌دانند که هیچکس منتظر فتنه‌گران نیست. حال چگونه است که به یک‌باره و در نگاه دشمنان ما و دوستان ناآگاهمان، تندروهایی مثل تاج‌زاده و رمضان‌زاده و یا کوته‌‌فکران فتنه‌گری مثل موسوی و کروبی تبدیل به نمایندگان خواست مردم شده‌اند...؟!

در همین زمینه می‌توان به موضع ارگان شورای روابط خارجی آمریکا اشاره کرد . این ارگان در مصاحبه‌هایی که با کارشناسان سیاسی در آمریکا راجع به ایران انجام می‌دهد دائما معادله یاد شده را تعقیب و اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که مردم ایران در انتخابات مشارکت نخواهند داشت.
این خط مشکوک در داخل کشور نیز با "ناز کردن"های سیاسی برخی وابستگان به متهمان اغتشاش و تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب که همواره تحت تأثیر قدرت نرم دشمن هستند مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان در انتخابات نخواهند آمد و یا "نظام تمایل دارد که اصلاح طلبان در انتخابات باشند!" دنبال شده است.

در این زمینه می‌توان به صحبت‌های جسته و گریخته سیدمحمد خاتمی از سال گذشته تاکنون در زمینه‌هایی مثل شرط‌گذاری برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات و یا ضرورت ایجاد شرایط لازم برای حضور اصلاح طلبان اشاره کرد.

در واقع آنهایی که هم اکنون در زندان هستند و یا دو نفری که به دلیل فتنه انگیزی و شیطنت‌های کودکانه هم‌اکنون در کنترل خانگی قرار گرفته‌اند نه سران اصلاحات بلکه فتنه‌گرانی هستندکه بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز از آنها تبری جسته‌اند.

پول و رشوه گره گشای انتخابات قلابی ملایان ۲

حسینی صدر: دلیل سهم خواهی جبهه پایداری چیست؟ روش و اعتقادم این نیست که به افراد پاسخ دهیم و مصداق‌ها را نقد کنیم باید حالت درست یک جریان را تعریف کنیم و افراد بر اساس آن معیار آنالیز شوند. خبرهای موثقی البته نه از جبهه پایداری دارم. برخی مسایل در حوزه انتخابیه‌ام می‌بینم که برخی افراد را حمایت می‌کنند و حتی یک نفر در شهرستان خوی لیست بلند بالایی نوشته است و مشخص کرده‌اند که برای برخی افراد موثر مبلغی را در نظر گرفته‌اند در لیستی که شاید ۱۰۰۰ نفر در آن قرار دارند و می‌خواهند به هرکدام پول دهند. این شخص به تهران می‌آید و لابی می‌کند و به او گفتند شما لیستت را آماده کن. ا گر بخواهد به هرکدام از این مجموعه ۵۰۰ هزار تومان بدهند ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود مگر یک نماینده چقدر پول می‌گیرد که بخواهد ۵۰۰ میلیون تومان خرج کند.

این خرج و هزینه کردن‌ها شروع شده و این افراد باید به یک جایی وصل باشند چرا که این پول را خودشان نمی‌توانند تامین کنند و باید یک جریانی پشتشان باشد. شاید آن نفری که ۲ هزار میلیارد تومان وام گرفته این پول‌ها را می‌دهد چرا که برای او ۵۰۰ میلیون تومان پولی نمی‌شود که در آذربایجان شرقی و غربی این پول را خرج کند و در عوض در دوره بعد ۲۰ نماینده او را حمایت کنند و اینگونه جریان مجلس در دوره بعد به سمت او خواهد بود.

مدرک تحصیلی:

مذرک ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد. ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه شماره ۳ منتشره خود اعلام کرد: به آگاهی عموم ملت شریف می‌رساند براساس قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی، مصوبه مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده مدرک تحصیلی معادل جهت داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی به شریح زیر تفسیر گردیده است: مدرک معادل در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی است.

ستاد انتخابات کشور همچنین اعلام کرد که تعرفه کاغذی نداریم. جانشین ستاد انتخابات کشور: ـ در انتخابات‌های بعدی چیزی به نام تعرفه کاغذی نداریم. ـ ۲۴ فرآیند از پروسه ۲۵ گانه انتخابات رایانه‌ای در نهمین دوره مجلس اجرایی می‌شود.

احزاب و ائتلافات جدید رویش قارچها در فصل تقسیم قدرت:

با نزدیک شدن به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه مرکزی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور فعالیت خود را رسماً آغاز کرد، دبیرخانه مرکزی این ائتلاف با پخش یک خبر فوری اعلام کرد:

خبر فوری: این تشکل سیاسی در برگیرنده نخبگانی از تمامی حوزه های انتخابیه کشور خواهد بود که با تکیه بر قانون اساسی و سفارشات امام راحل و مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت عدم وابستگی نمایندگان به منابع ثروت و قدرت، قصد خدمت گزاری به عموم مردم را در مجلس داشته و در جهت پیشرفت ایران اسلامی گام برخواهند داشت.

بنا بر گزارش دبیرخانه مرکزی ائتلاف کاندیداهای مستقل در ۸ آبان ۱۳۹۰، این ائتلاف که در نخستین تجربه خود در هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال ۱۳۸۶ طی موفقیتی نسبی، توانست در راهیابی تعدادی از کاندیداهای مستقل از نقاط مختلف کشور به مجلس سهیم باشد، در نهمین دوره از این انتخابات نیز تلاش می نماید تا با سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر اصول و محورهای اجرایی خود، فضای انتخاباتی کشور را رونقی مضاعف بخشد.

حزب اسلامی ایران زمین:

ابوالقاسم رئوفیان، دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین و فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با ایلنا، اول آبان ۱۳۹۰گفت: اینکه یک گروه ۱۸گانه در درون اصولگرایان وجود دارد و تا کنون جبهه متحد اصولگرایان به آن توجهی نکرده است، اگر بنا باشد به جبهه پایداری با آن بداخلاقی‌ها همچنان توجه شود، قطعا این ۱۸گروه اصولگرا هم بیکار ننشسته و با تشکیل جبهه‌ای احتمالی اقدام به فعالیت خواهند کرد.

او با اشاره به مواضع جبهه پایداری و با بیان اینکه آن‌ها همواره برای عدم وحدت بهانه آورده و خواسته‌های خارج از انصاف مطرح می‌کنند‏، اظهار داشت:‌ به نظر می‌رسد در حال حاضر که جبهه متحد اصولگرایان، به ماهیت جبهه پایداری و اصرار آن‌ها بر عدم وحدت با وجود شعارهای ظاهری آن‌ها پی برده، اقدام صحیح این است که در فرصت ۴ماهه باقی مانده تا انتخابات به جذب دیگر طیف‌های اصولگرا اقدام کند.

ادامه بحث احزاب جدید الاحداث که به سرعت در حال ازدیاد میباشند، حذف برخی احزاب فعلا مزاحم و تغییر پایگاه سیاسی داده های برخی دیگر از گروههای تازه تاسیس را به نوشتار بعدی موکول میکنیم، ولی قبل از آن در پاسخ به این سئوال که این همه جنجال پیش از موقع و گرم کردن تنور انتخابات پیش از موسم و این همه جنب و جوشها و تظاهر به گرم نگهداشتن بازار سیاست انتخاباتی و رقابتهای حزبی و جبهه بندی و جبهه سازی، آیا این نیست که بحرانهای داخلی و خارجی هر روز عرصه را بر مستبدین حاکم تنگ تر و تنگ تر میکند، ولایت فقیه فلج را فلج تر و ازپا در می آورد، رژیم از یک سو گرفتار بن بستهای لاعلاج داخلی است که خود همه را آفریده و هر روز به آنها می افزاید و از سوی دیگر فشار های بین المللی چنان رژیم را به انزوا کشانده است که مسئولین نظام را هرکدام جداگانه به هذیان گوئی های خنده آور دچارکرده است.

ادامه دارد